Autodeelplan Gent

Autodeelplan Gent

Vandaag telt Gent meer dan 5.500 autodelers die gebruik maken van een 220-tal wagens. Daarmee is Gent de grootste autodeelstad in Vlaanderen. De ambitie van stad Gent is om tegen 2020 naar 20.000 autodelers te gaan. Daarom werkte Gent een autodeelplan uit dat onlangs is goedgekeurd. Dit kwam tot stand in overleg met de belangrijkste autodeelorganisaties in Gent, waaronder Dégage. Om haar doelstelling te realiseren, rekent de stad mee op Dégage.

Het plan voorziet gradueel in extra autodeelparkeerplaatsen (van 150 in 2016 tot 500 tegen 2020). Zo ontstaan er in Gent autodeelclusters in de wijken, waar ook Dégage-auto’s gebruik van kunnen maken. Bepaalde autodeelparkeerplaatsen worden op termijn ook voorzien van elektrische laadpalen. De gratis parkeervergunning voor alle bewonerszones blijft geldig voor Dégage-auto’s die een Gentse eigenaar hebben. Ook de instapkost in Dégage zal de stad blijven terugbetalen.

De Stad Gent moedigt de aankoop van elektrische autodeelvoertuigen aan via subsidies. De ambitie is dat er tegen 2020 100 elektrische autodeelvoertuigen in omloop zijn. De subsidies die vandaag al bestaan voor elektrische deelvoertuigen (6.000 euro) en CNG-deelvoertuigen (1.000 euro) blijven behouden.

De Stad Gent zal ook zelf meer wagens uit het eigen wagenpark via autodelen ter beschikking stellen. De focus hierbij ligt op de milieuvriendelijke wagens.

Vanaf het najaar zal de Stad Gent een grote communicatiecampagne ondersteunen om zo mensen te overtuigen om aan autodelen te doen. Het is belangrijk dat deze campagne zich ook richt naar Gentenaars die op dit moment moeilijker warm te maken zijn voor autodelen.

Download hier het autodeelplan.