Particulier autodelen

Dégage!

Dégage! staat voor ‘DE Gedeelde Autovloot (GEnt)’. Wat in 1998 begon als een LETS-systeem met slechts één VW Golfje, is vandaag het grootste particuliere autodeelsysteem van ons land met meer dan 100 auto’s en 1000 gebruikers. Particulier autodelen betekent dat auto-eigenaars hun auto door anderen laten gebruiken tegen een kilometervergoeding. Bij Dégage komt die overeen met de echte kostprijs van een auto.

Kostendelend rijden is niet enkel goed voor de portemonnee. Onze organisatie staat voor bewust autogebruik en duurzame mobiliteit. Dégage betekent dan ook letterlijk uit de weg’: autodelen leidt tot minder auto’s en dus meer ruimte in de stad. Momenteel bekijkt Dégage ook de mogelijkheid een particulier, buurtgericht fietsdeelsysteem op te zetten met speciale fietsen (plooifiets, bakfiets, fietskar, …) en gedeelde fietsenstallingen. Want zeker ook fietsdelen leidt tot minder autoverplaatsingen.

Dégage vindt het belangrijk dat particulier autodelen zichtbaar wordt en dat het ook op andere plaatsen dan Gent van de grond komt. Want particulier autodelen is in elke stad mogelijk.

Bewust delen, meer buurt

 • Veiliger

  Autodelers maken beduidend minder gebruik van de auto en meer van de fiets en openbaar vervoer. Minder auto’s leidt tot minder parkeerproblemen en een verbetering van de verkeersveiligheid.

 • Meer ruimte

  Minder auto’s en minder parkeerplaatsen betekent meer ruimte voor groen, speelplaatsen en fietsers. Het verhoogt de leefbaarheid van de stad en geeft de stad een aantrekkelijker straatbeeld.

 • Bewust autogebruik

  Als je een auto wil gebruiken zal je jouw autogebruik min of meer moeten plannen. Wie geen auto voor de deur heeft staan, zal voor kleine verplaatsingen eerder de fiets of het openbaar vervoer gebruiken.

 • Schoner

  Wie geen auto voor de deur heeft staan, gebruikt er minder snel één. En elke gedeelde auto maakt andere auto’s overbodig. Resultaat: minder files, properdere lucht en minder energieverbruik.

 • Meer buurt

  Dégage besteedt veel aandacht aan wijkwerking en ondersteunt initiatief vanuit de samenleving. Je leert via autodelen met Dégage heel wat gelijkgestemde buurtbewoners kennen.

 • Basismobiliteit

  Autorijden wordt goedkoper. Als je zelf geen auto hebt, kan je een auto lenen tegen kostprijs zonder er zelf één te kopen. En als je een auto bezit kan je de kosten drukken door jouw auto uit te lenen.

vzw

Particulier

Dégage! is volledig voor en door particulieren georganiseerd. Als je instapt ben je automatisch lid van de algemene vergadering en ideeën, problemen of vragen kan je aankaarten bij de raad van bestuur. Iedereen heeft op deze manier evenveel inspraak in hoe de organisatie werkt, welke tarieven aangerekend worden …

Kostendelend

Dégage! streeft geen winst na en werkt kostendelend. De prijs per kilometer geeft een realistisch beeld van wat het kost om met de auto te rijden. Bovendien wordt onze vzw door vrijwilligers gedragen en een kantoor hebben we niet. Daardoor kunnen we de kostenstructuur van de vzw laag houden.