Dégage! grijpt naast steunmaatregelen voor de autodeelsector

Dégage! grijpt naast steunmaatregelen voor de autodeelsector

Vandaag keurde de Vlaamse ministerraad de steunmaatregelen goed voor de auto- en fietsdeelsector. Minister Peeters van Mobiliteit voorziet €460.000 voor de sector, die erg leed onder de lockdown in het voorjaar. Wat blijkt? Dégage! wordt uitgesloten van deze subsidies, omdat de auto’s en fietsen die eigendom zijn van een privé-persoon niet in aanmerking komen. Verder stelt de tekst dat de aangeboden deelvoertuigen beheerd moeten worden door “het bedrijf”. Een niet-commercieel burgerinitiatief als Dégage! wordt hierdoor uitgesloten van steun.

Dégage! is teleurgesteld dat de steun van de Vlaamse overheid enkel uitgaat naar commerciële initiatieven, wat de impact van particuliere organisaties als de onze miskent. Dégage! organiseert eigenaars van privé-voertuigen en gebruikers om onderling te delen, en biedt zo een volwaardige vorm van auto- en fietsdelen aan. De lockdown trof de hele sector even hard, dus wij zien geen enkele reden waarom particulier autodelen zou uitgesloten worden van de steunmaatregelen.

Onze ledenorganisatie is een van de grote spelers in de Vlaamse autodeelsector. De Dégage-vloot telt meer dan 300 auto’s en 50 fietsen, die goed zijn voor meer dan twee miljoen gedeelde kilometers per jaar. Door de kostendelende principes kunnen we met goedkope tarieven op brede schaal een alternatieve mobiliteit aanbieden. Op die manier kunnen mensen gemakkelijker afstand nemen van een eigen auto en overstappen op fiets of openbaar vervoer als belangrijkste vervoermiddel. De praktijk wijst uit dat ons model werkt: Dégage! kent al jaren een exponentiële ledengroei en organiseert burgers uit 25 Vlaamse steden en gemeenten.

Verder worden ook Cambio en Bluebike uitgesloten van subsidies, op basis van overheidsparticipatie. Dit betekent dat enkele van de organisaties die al jaren het meeste impact genereren geen steun kunnen genieten. De minister organiseert hierdoor ook een onevenwicht op de markt, waarbij commerciële bedrijven een serieuze duw in de rug krijgen.

We streven ernaar dat particulier delen zijn volwaardige plaats krijgt in het autodeellandschap. De impact van Dégage! op het privé autobezit en de transitie naar een duurzamere mobiliteit is groot, ook als niet commerciële organisatie. Ook vzw’s als Dégage! hebben financiële verliezen geleden door corona. Daardoor vertraagt de uitbreiding van ons platform en de mogelijkheid om bij te dragen aan deze transitie. We vragen dan ook dat de minister de bijdrage van organisaties als Dégage! erkent, en alsnog de steunmaatregelen verdeelt onder álle aanbieders.

Leen Goossens
Coördinator Dégage!