Dégage zorgt voor minder auto’s

Veel mensen hebben niet dagelijks een auto nodig, en toch hebben ze een eigen wagen. Dit maakt dat een auto vaak stilstaat en dus ook beschikbaar is voor iemand anders. Via Dégage kan je als eigenaar je onderbenutte auto beschikbaar stellen voor mensen uit je buurt.

Een Dégage-deelauto vervangt gemiddeld 11 andere auto’s in de buurt

Een analyse van de gegevens van de leden en hun gebruiksgedrag leert dat elke Dégage-deelauto zorgt voor 4 tot 18 auto’s minder[1]. Deze grote spreiding ligt o.m. aan de buurt en het type auto. Zo zal een deelauto in een buurt met veel leden meer auto’s vervangen dan in een buurt met weinig leden. Ook het gedrag van de eigenaar speelt een rol. Hoe minder je zelf met je eigen auto rijdt, hoe vaker hij vrij is voor iemand anders.

[1] We komen tot deze cijfers door het aantal leden te vergelijken met het aantal deelauto’s, te kijken naar hoe vaak leden een auto gebruiken en de concentratie van leden en auto’s in een buurt.
Een Belg rijdt gemiddeld slechts 14.000 km per jaar. Voor de helft van de auto-eigenaars is het dus interessant om in een deelsysteem te stappen. Gesteld dat ze dit doen, dan kan een vloot van 100 niet gedeelde auto’s verminderd worden tot 50 niet gedeelde auto’s en 10 gedeelde auto’s, als elke deelauto minstens 5 andere vervangt.

Mochten autobezitters die weinig rijden overstappen naar een deelsysteem als Dégage, dan kunnen we hetzelfde aantal autoverplaatsingen doen met 40% minder auto’s.

Dégage zorgt ervoor dat er geen extra auto’s bijkomen

Je auto is vaker in gebruik en je vermijdt dat anderen een auto aanschaffen waar ze weinig mee rijden. Bijna 70% van de Dégage-leden heeft geen eigen auto in het gezin. De meeste Dégage-leden die wel een auto hebben, delen die dan ook. Er zijn relatief weinig Dégage-leden die Dégage gebruiken als tweede auto. Ook zijn er bij onze leden weinig bedrijfswagens in het gezin.

Dégage zorgt ervoor dat mensen hun wagen wegdoen

Als je nog geen auto hebt, is de stap naar autodelen gemakkelijker gezet dan wanneer je al een eigen wagen hebt. Soms verplicht je situatie om afstand te doen van je wagen, bijv. een kapotte auto of verhuis, maar vaak is de wagen wegdoen een te grote stap voor autobezitters. Je eigen wagen delen kan de tussenoplossing zijn voor je wagen die te vaak stilstaat.

Auto-eigenaars gaan gemakkelijker na verloop van tijd hun auto wegdoen. Bij Dégage verdwijnen er ook auto’s, namelijk eigenaars die beslissen hun auto niet meer te delen en kiezen voor een bestaan zonder eigen wagen. In 2021 kozen 15 eigenaars voor een bestaan zonder eigen wagen en de verkoop van hun deelwagen. Autodelen maakt je bewust over hoe je je verplaatst. Eigenaars van Dégage gaan door delen van hun wagen uiteindelijk hun wagen nog minder gebruiken dan ervoor omdat ze net zoals de ontleners per verplaatsing de beste keuze maken.

Dégage is geschikt als volwaardig alternatief van de eigen wagen

  1. Je betaalt enkel per kilometer en niet per tijd. Dit maakt de deelauto’s geschikt voor langere duur en afstanden.
  2. De kilometerprijzen zijn kostendelend. De prijs is gebaseerd op de werkelijke kostprijs van de vloot. Eigenaars krijgen enkel gemaakte kosten terugbetaald en kunnen geen ‘winst’ maken door hun auto te delen met anderen.

Dit systeem maakt Dégage financieel interessant voor al wie minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt (cf. prijsvergelijker www.savewithcarsharing.be). Ter vergelijking, in 2020 legde een auto in België gemiddeld slechts 14.000 km af.

Cijfers beamen het intensief gebruik van de Dégage-wagens

  • Een gedeelde Dégage-auto legt gemiddeld 15.000 tot 20.000 km per jaar Dat is meer dan wat de auto in Vlaanderen gemiddeld jaarlijks aflegt.
  • Een Dégage-auto wordt per week gemiddeld 2 tot 3 keer uitgeleend. Sommigen worden zelfs meer dan 5 keer per week uitgeleend.
  • Een rit duurde in 2021 gemiddeld 10 uur. Als je de langere vakanties meetelt wordt dat zelfs 28 uur.
  • Per rit werd in 2021 gemiddeld 44 kilometer afgelegd. Als je de langere vakanties meetelt wordt dat 110 kilometer.

Minder auto’s, dat is meer ruimte

Elke auto neemt een parkeerplaats in. Als je de ruimte die Dégage heeft vrijgemaakt door auto’s te delen, zou samen zetten in één straat, heeft Dégage naar schatting al 4 tot 18 km straat volledig vrij gemaakt van geparkeerde auto’s.

Dégage creëert ruimte in de stad, het equivalent van 11 km autovrije straat

Enkele voorbeelden: Gent en Antwerpen

Voor een stad als Gent zorgt Dégage voor 1.000 tot 4.000 minder geparkeerde auto’s op een totaal van ongeveer 100.000 Gentenaren die nog een eigen auto bezitten[1]. Ter vergelijking,

  • de parkeergarages van de Kouter, de Vrijdagmarkt en de Zuid in Gent tellen resp. 425, 648 en 1043 parkeerplaatsen.
  • tussen 2017 en 2021 daalde het aantal parkeerplaatsen in Gent met ongeveer 3000. Dégage heeft het voor de stad dus een stuk gemakkelijker gemaakt parkeerplaatsen om te zetten in ruimte voor groen, terrassen, openbaar vervoer en veiliger fiets- en voetpaden.

Mocht Antwerpen per 1000 inwoners evenveel Dégage-auto’s tellen als Gent dan zou het aantal auto’s in Antwerpen met 2000 tot 8000 stuks verminderen. En dit is nog niet het volledige potentieel, want dagelijks komen er bij Dégage nog leden bij.

Onze straten zijn herleid tot parkings. Beeld je in hoeveel ruimte vrijkomt in de stad als het aantal auto’s met 40% vermindert. Op slag komt er meer ruimte voor veilige fietspaden, bredere voetpaden, aparte bus- en tramstroken. Dit zal maken dat mensen de auto vlugger aan de kant laten staan, waardoor er nóg minder auto’s nodig zijn. Bovendien ontstaat meer ruimte voor groen, water, ontmoeting en recreatie. Dit maakt de steden aangenamer om te leven en beter bestand tegen extreme hitte.

[1] Op basis van gegevens van Statistiek Vlaanderen

Een typische woonstraat in de stad, zoals die er vandaag uitziet en hoe die er kan uitzien als die vrij is van geparkeerde auto’s (foto van Ploegstraat in Ledeberg, met een toekomstprojectie na herinrichting gemaakt i.o.v. Stad Gent).

Minder auto’s, dat is minder grondstoffen

Een eigenaar spaart 6 tot 27 ton grondstoffen uit door zijn auto te delen via Dégage!

Autodelen leidt tot minder auto’s in de stad (zie boven). Door je wagen te delen hoeven anderen geen auto te kopen. Elke auto die niet gemaakt hoeft te worden betekent een besparing van grondstoffen. Ter vergelijking, één persoon produceert jaarlijks ongeveer 500 kg afval. Als Dégage-eigenaar spaar je dus evenveel afval uit, als wanneer je 12 tot 50 jaar geen afval op straat zou zetten of naar het recyclagepark afvoert.