Het jaarplan van Dégage

Dégage doet veel. Haar werking toetst Dégage steeds aan het toekomstplan 2020-2025, opgesteld door bestuur en vrijwilligers. In 2022 willen we op deze 3 pijlers inzetten.

1. Dégage werkt vlot 

Dégage blijft stevig groeien (zie ook ons impactrapport 2021). Daarom blijven we inzetten op toegankelijke informatie, transparante procedures en efficiënte werking.

In 2022 zetten we in op:

 • een betere ondersteuning van infosessiegevers
 • intake eigenaars en schadedossiers vlotter laten verlopen
 • degapp gebruiksvriendelijker maken
 • een analyse van het gebruik van de vloot en aanpassingen waar nodig
 • uitbreiding van het personeel

2. De Dégage community: betrokkenheid van leden

Dégage is zo sterk als de mensen die meedoen. We maken participatie en ontmoeting mogelijk, en peilen naar de wensen en zorgen van leden en eigenaars.

In 2022 zetten we in op:

 • kansen op ontmoeting organiseren tussen leden, vrijwilligers en/of eigenaars
 • de informatie-uitwisseling en ontzorging voor eigenaars
 • analyse van weigeringen en annulaties
 • leden bevragen en betrekken bij de werking

3. Dégage heeft impact en inspireert 

Dégage versterkt haar maatschappelijke impact door sterke communicatie en lokale samenwerking. We werken samen met (lokale) overheden om particulier auto-en fietsdelen een volwaardige plaats te geven in het beleid.

In 2022 zetten we in op:

 • een impactrapport 
 • een duidelijke visie op beleid en ondersteunende maatregelen
 • samenwerking met andere organisaties en lokale overheden