Autodelen in Gent

You are here: Home / Dégage in mijn regio / Autodelen in Gent

Stad Gent geeft autodelen een duwtje in de rug door:

  • Als je je wagen wegdoet en je schrapt je nummerplaat, krijg je een subsidie van maximaal 500 euro per gezin die je kan besteden als rijkrediet bij een autodeelorganisatie.
  • Schrijf je in voor autodelen? De Stad Gent betaalt het inschrijvingsgeld terug van 35 euro (tot eind 2020).
  • Koop of lease je een elektrische wagen die je deelt via een erkende autodeelorganisatie, dan kan je een subsidie tot 4.500 euro aanvragen (tot eind 2020).
  • Erkende autodeelorganisaties komen in aanmerking voor een parkeervergunning voor autodelen.
  • Gent streeft naar 500 voorbehouden autodeelstandplaatsen tegen eind 2020.

Meer info over de subsidies en premies voor milieuvriendelijke mobiliteit vind je hier.
Meer info over autodelen en parkeren vind je hier.
Het autodeelplan 2016-2020 van stad Gent lees je hier.

Meer info over autodelen in Gent: autodelen.gent.