Statutenwijziging Dégage! vzw

Het voorstel tot statutenwijziging kan je hier raadplegen in pdf.

De wijzigingen betreffen naast de verplichte wijzigingen in de vzw-wetgeving:

  • scherp stellen van onze missie
  • autodelen wordt voertuigdelen
  • voorwaarden voor lidmaatschap
  • mogelijkheid tot ontzeggen toegang tot reservaties en uitzetting lidmaatschap
  • regels voor de algemene vergadering en raad van bestuur
  • mogelijkheid tot aanstellen van een dagelijks bestuur

De statutenwijziging werd goedgekeurd op 20 juni. Download hier het verslag.