Vacature Raad van Bestuur

Profiel vrijwilliger

 • Je hebt een hart voor Dégage en deelt onze waarden: kostendelend, sociaal, milieubewust en betrouwbaar
 • Je denkt en beslist graag op een strategisch niveau mee over de richting die Dégage inslaat
 • Je bent samenwerkingsgericht, luister- en besluitvaardig 
 • Je staat open voor andere meningen en komt graag samen met anderen tot een gedragen beslissing

Taakomschrijving

De raad van bestuur staat in voor het dagelijks bestuur van de organisatie, voor het nemen van strategische beslissingen en voor de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering. We zijn op zoek naar kandidaten om onze raad van bestuur uit te breiden. 

De raad van bestuur werkt als een team en bestuursleden verdelen taken onder elkaar. 

Beschikbaarheid / wanneer

 • 1 vergadering om de 6 weken, meestal buiten de kantooruren
 • Tijdsengagement is te bespreken en ligt in de grootte-orde van 6 uur per maand (vergadering, incl. kleinere taken)

Nice to have

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur met aanvullende competenties. In dat licht worden leden die voldoen aan één of meer van de volgende criteria extra aangemoedigd zich kandidaat te stellen:

 • je bent auto-eigenaar
 • je woont buiten Gent of in het minder verstedelijkte gebied van Gent
 • je bent goed in beheer van of hebt kennis over financiën
 • je hebt ervaring met ondernemerschap 
 • je hebt inzicht in gedrag van mensen of in nudgingtechnieken

Vereisten

 • Je bent lid van Dégage
 • Je spreekt goed Nederlands 
 • Je kan zeer goed overweg met de computer en Google (Google Drive, Google Sheet, …)
 • Je wil je naar Gent verplaatsen voor een vergadering om de 6 weken
 • Je bent bereid ook kleinere taken die hieruit voortvloeien op te nemen

Vergoeding / wij bieden

 • Een bestuurslid is onbezoldigd
 • Leuk contact met gelijkgezinden
 • Jaarlijkse (toffe en interessante) vrijwilligersdag met alle andere vrijwilligers binnen Dégage!
 • Dégapero’s (iets drinken op café)
 • Je werkt constructief mee aan ons project om mobiliteit democratisch en toegankelijk te maken
 • Terugbetaling verplaatsingskosten (openbaar vervoer) en andere onkosten
 • Verzekering BA

Procedure

Gelieve je kandidatuur schriftelijk in te dienen via tina@degage.be met een beknopte motivatie tegen ten laatste 21 mei. Voor meer info kan je terecht bij Tina Debaere.