Wat is de financiële impact van de coronacrisis op Dégage?

De coronacrisis zet inkomsten van mensen en organisaties onder druk. Ook Dégage! ondervindt hier last van. Ons financieel model is gelukkig niet gedreven door winst, maar gebaseerd op delen van kosten. Daardoor heeft het een grote veerkracht in moeilijke tijden. Het komt er nu vooral op aan de impact van corona eerlijk te spreiden over eigenaars, ontleners en Dégage! Zo kunnen we auto- en fietsdelen blijven organiseren, ook voor zij die het de komende maanden financieel moeilijk krijgen.

Doordat iedereen in zijn kot blijft, rijden de Dégage!-auto’s maar 5 % van de kilometers die ze in normale tijden afleggen. We hebben nu tijdelijk te veel auto’s om in onze verplaatsingen te voorzien. Dit heeft een impact op onze organisatie.

 • Hoe zit het financieel model van Dégage! in elkaar?

  Dégage! is een kostendelend systeem. Onze vrijwilligers rekenen per kwartaal alle kosten uit, verbonden aan het bezit en gebruik van iedere auto. Dégage! betaalt die kosten terug aan de eigenaars voor elke gedeelde km. De eigenaars maken geen winst door hun auto te delen. Ze recupereren wel de kosten volgens het aantal gedeelde kilometers. Heeft een eigenaar in kwartaal X bijvoorbeeld 40 % van de kilometers zelf gereden, dan krijgt hij 60 % van de autokosten van dat kwartaal terug. Hierin zitten kosten voor brandstof, onderhoud, verzekering, wegentaksen, keuring en waarde van de auto verrekend. De ontleners betalen aan Dégage! een gebruikstarief van 24 tot 32 cent per km, afhankelijk van de lengte van de rit. In normale tijden liggen deze tarieven hoger dan wat Dégage! gemiddeld voor elke auto aan de eigenaar terugbetaalt. Met het overschot betalen we de werking van Dégage: ontwikkeling van software, ondersteuning voor de vrijwilligerswerking, pechverhelping…

  Voor fietsen betaalt Dégage! de verzekering en het onderhoud van de fietsen, in verhouding tot het gedeeld gebruik.

 • Wat gebeurt er als onze auto’s en fietsen veel minder rijden?

  Kosten voor brandstof en onderhoud zijn een pak lager. De afschrijfkosten rekenen we per gereden km en die dalen dus ook. Maar de vaste kosten voor verzekering, taksen en keuring blijven gewoon doorlopen, ongeacht hoeveel we rijden. Minder rijden leidt dus tot hogere vaste kosten per km. Nu betaalt Dégage! zelfs meer kosten terug aan de eigenaars dan wat ze ontvangen van de ontleners.

 • Welke impact heeft dit op de ontleners?

  Tot nu toe bleven de gebruikerstarieven onveranderd. Op korte termijn kan het nodig zijn om de tarieven aan te passen om zo kosten en inkomsten terug in evenwicht te brengen.

 • Welke impact heeft dit op de eigenaars?

  Dit is zeer wisselend naargelang de situatie. Op dit moment wordt de impact erg ongelijk verdeeld. Eigenaars die hun auto niet gebruiken, maar die toch nog voor enkele ritten uitlenen, krijgen de vaste kosten van dat kwartaal volledig terugbetaald. Eigenaars die daarentegen zelf een aantal ritten doen, maar hun auto niet uitgeleend krijgen, krijgen geen kosten terugbetaald. 

  Daarom zal Dégage! een manier zoeken om deze verschillen weg te werken, zodat we de kosten toch gelijker en eerlijker spreiden over alle eigenaars. We kunnen bijvoorbeeld de kosten en kilometers van het tweede en derde kwartaal samen verrekenen.

 • Welke impact heeft dit op Dégage! als organisatie?

  Onze werkingskosten zijn klein en we hebben een financiële buffer die ons door barre tijden kan loodsen. Een aantal niet essentiële uitgaven kunnen we uitstellen. We moeten ons wel wapenen tegen een langdurig aanslepen van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld door het verhogen van de kilometertarieven voor ontleners of aanpassen van de kilometervergoedingen voor eigenaars. We volgen de financiële situatie op de voet en buigen ons over maatregelen op de algemene vergadering in juni. We waken erover de impact van corona gelijk en eerlijk te spreiden over alle eigenaars, ontleners en Dégage!    

 • Wat kan jij ondertussen doen?

  Maak reclame voor Dégage! bij vrienden en kennissen! Onze infosessies blijven online doorlopen en iedereen kan onmiddellijk lid worden als ontlener. Er is nu zeker geen gebrek aan auto’s, dus meer ontleners zijn welkom. We blijven ook infosessies geven voor nieuwe eigenaars. Hun instap stellen we wel uit tot het moment dat de ritten terug op gang komen. 

  En leen eens een fiets. Het is het ideale moment om een kort uitstapje te maken met kinderen in de bakfiets. Of te genieten van het mooie lenteweer met een tandem of een speedpedelec.