Werkgroepen

Dégage telt 13 werkteams met elk hun eigen discipline. Zeker niet elke vrijwilliger is actief in een werkteam. De taken binnen Dégage variëren eindeloos; je kan ze niet allemaal binnen deze werkteams vatten. Bovendien is er binnen Dégage steeds ruimte om nieuwe ideeën te exploreren, al dan niet binnen een nieuw werkteam. Ontdek al onze werkteams!

1. Admin

De admin-werkgroep handelt de administratieve processen zo correct en vlot mogelijk af, van voorbereiding van de kwartaalafrekeningen, over uitschrijven van leden, tot afhandelen van schade.

2. Communicatie

Deze werkgroep onderhoudt de interne en externe communicatie. Van leden informeren tot impact helpen uitdragen door persberichten te schrijven, posts op sociale media, een interessante (externe) nieuwsbrief, …

3. Data & Dashboard

Deze werkgroep gaat aan de slag met data en de ontwikkeling van een dashboard. Zo krijgen medewerkers van Dégage inzicht in het gebruik van de reservatiemodule en verloop van de processen. Ook gebruikers zullen meer inzicht krijgen in het eigen gebruik.

4. Fietsdelen

Fietsdelen werd opgestart binnen Dégage in 2019. De WG Fietsdelen werkt aan de structurele verankering van het fietsdelen in Dégage: informeren en intake van nieuwe fietseigenaars, fietskosten keuren, promo opvolgen, … 

5. Financieel beheer

Waken over het financieel model van Dégage, inkomsten en uitgaven optimaliseren met oog voor ontleners, auto-eigenaars en organisatie, de begroting en het financieel verslag opmaken: de financiële cijfers van Dégage worden in deze WG in balans gehouden.

6. Infosessiegevers en ambassadeurs

De infosessies zijn voor nieuwe leden het eerste contact met Dégage. Infosessiegevers tonen geïnteresseerde mensen wat het karakter en de waarden van Dégage als vrijwilligersorganisatie zijn. De werkgroep zorgt voor de continuïteit en persoonlijke aanpak van de ledenwerving.

7. Intake eigenaars

De instap van eigenaars is een flink administratief proces. De werkgroep verzorgt het papierwerk en de begeleiding voor nieuwe eigenaars. Ze houdt een overzicht over de vloot en de kosten en optimaliseert waar nodig.

8. Kwaliteitszorg

De werkgroep monitort tevredenheid en frustraties en zoekt naar creatieve oplossingen en suggesties om de kwaliteit van Dégage te bewaken.

9. Netwerk en Beleid

Netwerk en Beleid draagt de visie van Dégage uit, onderhoudt contacten met overheden, organisaties en pers. Ze houden de omgeving en ontwikkelingen in de gaten en zorgen ervoor dat Dégage maatschappelijk relevant blijft door erop in te spelen.

10. Regionale Werking

Dégage boomt buiten Gent. Deze werkgroep zoekt de juiste structuur en coherente aanpak in de verschillende gemeenten. Onderling uitwisselen tussen lokale vrijwilligers, info centraliseren, opvolging van lokale werkingen, … voor een wijdverspreid Dégage.

11. Vergroening

Deze werkgroep streeft naar een positieve milieu-, buurt- en klimaatimpact van de vloot. Ze zoekt manieren om milieuvriendelijkere wagens in de vloot te krijgen, berekenen de kost van elektrisch rijden. Daarnaast bestaan hun verantwoordelijkheden o.a. uit het informeren van eigenaars, contacten leggen i.k.v. premies en laadpalen.

12. Vrijwilligers

Dégage steunt op tientallen vrijwilligers. De WG zorgt o.a. voor de werving en intake van nieuwe mensen, vrijwilligerszorg en -administratie en het organiseren van zowel inhoudelijke contactmomenten als funmomenten.

13. Wijkwerking

Dégage groeit exponentieel, maar we willen een “mensenorganisatie” blijven. Door wijkwerking te organiseren met lokale aanspreekpunten, garanderen we een lokaal gezicht van Dégage. Wijkantennes staan o.a. in voor “eerste hulp”, eigenaarsoverleg en ze zorgen voor lokale bekendheid.