Dégage verbindt en leert burgers samenwerken

In 2021 waren er per dag gemiddeld 75 sleuteloverdrachten

Dégage-leden leren hun buurt beter kennen door voertuigen met elkaar te delen. De meeste auto’s worden geleend aan mensen uit de eigen wijk. Dit zorgt voor een sterkere band van vertrouwen en geeft mensen het gevoel deel uit te maken van een lokale gemeenschap. In sommige wijken telt Dégage 50 leden binnen een straal van 500 meter.

Binnen Dégage zijn meer dan 80 vrijwilligers actief

Zij nemen diverse taken op, gaande van administratie, communicatie, uitproberen van nieuwe werkwijzen tot onderhouden van contacten in de eigen wijk. Dit zorgt voor een gemeenschapsgevoel op lokaal niveau. Het geeft mensen de mogelijkheid zeer concreet de handen uit de mouwen te steken om de eigen omgeving een stukje beter te maken.

Dégage zet actief in op lokale werking

Lokale werking is voor Dégage heel belangrijk. Om voet aan wal te krijgen doet Dégage lokaal beroep op ambassadeurs die pionier zijn in hun stad of gemeente. In Gent, waar Dégage 23 jaar geleden pionierde, is de organisatie zo groot dat er meer op wijkniveau wordt ingezet. In 2021 hadden 14 van de 16 Gentse wijken een wijkantenne die als aanspreekpunt fungeert voor de leden van die wijk.

Dégage zorgt voor sterkere sociale netwerken en leert burgers terug samenwerken