Dégage vergroot het draagvlak voor autoluwe wijken

Dankzij Dégage kunnen meer mensen afstand doen van een eigen auto

Steden en gemeenten proberen auto’s steeds meer te weren uit woonwijken. Ze proberen ook de lokale luchtkwaliteit te verhogen. Het probleem is dat mensen vaak afhankelijk zijn van de auto voor allerhande verplaatsingen. Ook al ben je een fervent fietser, toch heb je af en toe een auto nodig. Maatregelen die leiden tot minder parkeerplaatsen of de invoering van lage emissiezones stuiten vaak op verzet. Een laagdrempelig autodeelsysteem als Dégage maakt het mensen en hun overheden gemakkelijker te kiezen voor een milieuvriendelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Meer mensen kunnen afstand doen van een eigen auto, zonder in te boeten op mobiliteit.

Autoluwe wijken en de aanwezigheid van autodelers gaan hand in hand. Bijvoorbeeld, in Gent is Dégage het sterkst aanwezig in wijken waar de meeste autobeperkende maatregelen genomen zijn.

Dégage kan weerstand tegen lage-emissiezones afbouwen

De invoering van lage-emissiezones of strengere emissienormen wordt vaak voorgesteld als een keuze tussen milieu of portemonnee. Dit beeld klopt niet. De kostprijs per kilometer hangt vooral af van het aantal gereden (en gedeelde) kilometers en niet van de milieuvriendelijkheid van een auto. Wat geld kost, is een auto die vaak stilstaat. Door je auto te delen, verminder je de vaste kosten van autobezit. Bovendien geef je aan iemand met een oude vervuilende auto in een lage-emissiezone de kans zijn auto weg te doen, zonder dat die zijn mobiliteit verliest. Die krijgt immers toegang tot een goedkope deelauto die wel milieuvriendelijk is. Door burgers auto’s te laten delen, kunnen we sneller auto’s vergroenen, het aantal auto’s verminderen en iedereen toch mobiel houden tegen betaalbare prijs. Steden zouden deze troef meer moeten uitspelen in hun communicatie over lage-emissiezones.

Dégage fietsdelen: de volgende stap naar een autoluwe wijk

De deelfietsen van Dégage (zie boven) kunnen autoritten vervangen, waardoor het aantal auto’s nog verder naar omlaag kan. Zeker in een stedelijke omgeving heeft niet iedereen de plaats om dergelijke fietsen te stallen. Door ze te delen, krijgen meer mensen toegang tot deze fietsen.

 

Lees meer: Dégage zorgt voor minder auto’s