Voorschot bij aankoop van een elektrische deelwagen

! BINNENKORT OPNIEUW INFOMOMENTEN: CHECK HIER DE DATA

Zo’n 9% van de vloot van Dégage is elektrisch. Omdat elektrische auto’s milieuvriendelijker zijn dan een fossiele auto wil Dégage dit aandeel de komende jaren doen stijgen. Om de aankoop van een elektrische deelauto aantrekkelijker te maken heeft Dégage een nieuwe voorschotregeling uitgewerkt voor haar leden.

Onze voorschotregeling

Met een voorschot willen we onze eigenaars over die drempel van de hoge aankoopprijs heen brengen. Elektrische auto’s zijn milieuvriendelijker dan een fossiele auto, maar toch vergelijkbaar in prijs als je rekening houdt met alle kosten over de hele levensduur van de auto. Elektrische auto’s zijn duurder in aankoop, maar goedkoper in onderhoud en verbruik. 

Minder auto’s in de stad, de overblijvende auto’s minder doen uitstoten, en toch iedereen mobiel houden tegen een betaalbare prijs. Dat is waar Dégage voor gaat. 

Dégage biedt een voorschot aan op de aankoopprijs van een gedeelde elektrische auto. Het voorgeschoten bedrag betaal je aan Dégage terug per gereden kilometer door jezelf of door je leners.

Bij een klassieke autolening ga je een relatie aan met een bank. Je betaalt het geleende bedrag terug met een rente over een vaste periode. Het voorschot van Dégage verloopt zonder tussenkomst van een financiële instelling. Ze is renteloos en wordt terugbetaald per gereden kilometer.

Alle leden van Dégage komen in aanmerking voor de voorschotregeling. Mensen die nog geen lid zijn van Dégage kunnen ook een voorschot krijgen, als ze zich eerst lid maken.

De voorschotregeling werkt niet met terugwerkende kracht. Mensen die reeds hun wagen kochten, kunnen voor deze wagen geen gebruik maken van de voorschotregeling.  

Ook huidige eigenaars van een elektrische wagen die hun wagen willen vervangen door een nieuwe elektrische wagen, komen in aanmerking om de voorschotregeling te gebruiken.

Enkel voertuigen/leden die aan elk van de volgende criteria voldoen, komen in aanmerking voor een voorschot:

  • 100 % elektrische auto 
  • Nieuwe of tweedehands auto
  • Auto voldoet aan de instapcriteria van Dégage
  • De wagen past binnen tariefklasse A op basis van een simulatie 
  • De auto wordt niet aangekocht op naam van een onderneming
  • De wagen is actief binnen Dégage. We streven naar een deelpercentage van minstens 40% gedurende 5 jaar.

Dégage wil leden die een nieuwe deelwagen willen aankopen motiveren om voor een elektrisch model te kiezen. Hierbij wil Dégage financieel tussenkomen in de meerprijs die een elektrisch model heeft ten opzichte van een brandstofwagen. Uit een steekproef blijkt dit verschil bij nieuwe wagens rond de 9.000 EUR te liggen.

Dégage legt de maximale hoogte van het voorschot op 9.000 EUR, verminderd met de eventuele premie voorzien door een lokale overheid (cfr. Mechelen) of de Vlaamse overheid. Een eigenaar kan voor zichzelf en zijn eigen (financiële) situatie bepalen wat de hoogte is van het voorschot, beperkt tot de maximale hoogte.

Ook Dégage zelf kan een voorschot van 9.000 EUR te hoog vinden, denk maar aan een tweedehands auto van 9.900 EUR. De bedragen worden daarom duidelijk vooraf overlegd en afgesproken.

Het voorschot wordt terugbetaald per gereden kilometer door eigenaar of gebruiker. Voor een voorschot van 9.000 euro komt dit neer op ongeveer 5 cent per km. Dit betekent dat het voorschot na 180.000 km volledig is terugbetaald. Het exacte bedrag per km wordt in overleg op basis van een simulatie vastgesteld. We proberen dit zo in te stellen dat je als eigenaar het voorschot terugbetaalt met de brandstofkostbesparing per kilometer t.o.v. een fossiele auto. Je zal dit kunnen opvolgen via je kwartaalafrekening als eigenaar.

Neen. Het is de bedoeling van Dégage dat de auto-eigenaar eenzelfde mobiliteitskost heeft per jaar ongeacht of hij een elektrische wagen of een wagen met een fossiele brandstof kocht. Een elektrische auto is immers duurder in aankoop, maar goedkoper in verbruik en onderhoud. Gezien over de hele levensduur van een auto, is de kostprijs van een elektrische vergelijkbaar met die van een brandstofwagen.

Ja! Er zijn momenteel al een dertigtal elektrische auto’s binnen Dégage. We zien dat die vandaag even vaak worden gebruikt als de brandstofwagens. De locatie van de auto en de aanwezigheid van leners in de buurt hebben meer invloed op het gebruik dan het type auto (elektrisch of brandstof). Wordt je brandstofauto vandaag veel gebruikt, bv. 50%, dan zal dat voor een elektrische ook zo zijn. Mocht je auto toch minder gedeeld worden, dan zoeken we in overleg met jou naar oplossingen om het gebruik toch op te krikken als dit nodig is (bv. voor de premie van Stad Gent).

Dégage zal zelf ook ontleners motiveren om elektrisch te rijden via verschillende invalshoeken. 

Ook vanuit de overheid wordt elektrisch rijden fiscaal beloond. Het groeiende aantal ondernemers onder de leden heeft er meer belang bij om een elektrisch deelwagen te reserveren ten opzichte van een fossiele brandstof wagen. 

Je leest het: aan geïnteresseerde ontleners geen gebrek.

Stopt de samenwerking met Dégage, wordt de wagen verkocht of perte totale verklaard, dan ben je op dat moment het openstaande voorschot aan Dégage verschuldigd

Indien je je auto wilt verkopen, kan Dégage mee zoeken naar een koper. Door de extra betrokkenheid van het voorschot zal Dégage zich des te meer engageren om een goede oplossing voor alle partijen te vinden, bv. door te zoeken naar een overnemer binnen de organisatie. Daarnaast beschikt Dégage over gedetailleerde kennis van de geschiedenis van de wagen en het gebruik binnen Dégage. Hierdoor kan een eventuele koper die de auto binnen Dégage wil houden, een goed zicht krijgen op zijn toekomstige kosten en het potentiële gebruik van de wagen binnen Dégage.

Indien mogelijk, zoeken we een ander lid binnen Dégage die de auto wil overkopen om te delen. Het staat je als eigenaar ook vrij je auto te verkopen op de tweedehandsmarkt.

Elke auto heeft een milieu-impact. Daarom streven we er als Dégage naar om het aantal autokilometers én het aantal auto’s te verminderen. Vandaar dat we ervoor pleiten dat wanneer je een auto koopt, je die deelt. Zo kan de impact per gereden kilometer zo laag mogelijk gehouden worden. Auto’s vragen immers veel grondstoffen en nemen veel ruimte in.

Is een elektrische auto minder vervuilend dan een brandstofwagen? Ons antwoord is ja: 

  • Elektrische auto’s veroorzaken minder lokale luchtverontreiniging. Er is ter hoogte van de uitlaatpijp geen uitstoot van vervuilende gassen. Er is wel nog uitstoot van fijn stof door de slijtage van banden en door de remmen. Maar ook brandstofwagens hebben banden en remmen die fijn stof veroorzaken.
  • Elektrische auto’s veroorzaken minder uitstoot van broeikasgassen. De stroom moet nog opgewekt worden. Dit gebeurt in elektriciteitscentrales die vervuiling veroorzaken (broeikasgassen, NOx, kernafval, …). Toch blijkt uit studies dat per gereden kilometer de uitstoot van broeikasgassen van een elektrische auto lager is dan van een brandstofwagen. Bovendien stijgt het aandeel hernieuwbare energie (zon en wind) ieder jaar. De uitstoot per gereden kilometer van een elektrische auto daalt dus ieder jaar, terwijl de uitstoot van een brandstofwagen gelijk blijft. Wil je hier meer over weten? Ga naar www.ecoscore.be. Daar kan je voor iedere auto de milieuscore terugvinden. Die houdt rekening met alle vervuiling die optreedt tijdens het rijden met de auto en voor de productie van de brandstof of de elektriciteit om die auto te laten rijden.
  • Elektrische auto’s maken ons op termijn minder afhankelijk van vervuilende exploitatie van grondstoffen. Brandstofwagens vergen de exploitatie van oliebronnen die vaak een zware lokale milieu-impact hebben. Denk bv. aan de ramp met het boorplatform Deep Water Horizon in de Golf van Mexico, de scheepsramp met de Exxon Valdez, de vervuilende praktijken in Nigeria, … Elektrische auto’s vergen wel veel metalen die worden gewonnen in mijnen. Soms worden nog schaarse grondstoffen gebruikt waarvan de winning niet altijd even milieuvriendelijk is. Maar dankzij steeds betere kennis slaan batterijfabrikanten vaker de logische weg in van lokale, overvloedige en zuinig ontginbare materialen. Bovendien kunnen de metalen wel gerecycleerd worden, olie niet. Op termijn bieden elektrische auto’s dus de mogelijkheid onze afhankelijkheid van vervuilende exploitatie af te bouwen.

Ik heb interesse!

Om je nog verder te informeren over elektrisch rijden, kan je één van onze infosessies over elektrisch rijden volgen of het luik over elektrisch rijden op onze website nalezen. Heb je algemene/technische vragen over elektrisch rijden, dan kan je deze stellen via elektrischrijden@degage.be. Hier hebben we alvast een aanrader: bekijk even dit filmpje over elektrisch rijden en je bent volledig mee!

Daarna ga je op verkenningstocht om offertes te verkrijgen van het model dat bij je past. Mogelijke offertes mail je naar deeljeauto@degage.be. Je krijgt een pre-engagement-akkoord via mail bij goedkeuring van de offerte, te samen met de grootte van het bedrag via de voorschotregeling. Geef een seintje wanneer je over zou gaan tot het ondertekenen van de bestelbon. Wanneer je de bestelbon aan Dégage bezorgt, krijg je via mail de officiële bevestiging van het voorschotbedrag.

Enige tijd later krijg je bericht van je autodealer/garagist dat je wagen voor jou zal klaarstaan. Samen met Dégage bekijken we om je verzekering over te zetten en de betaling van het voorschot uit te voeren. 

En dan: delen maar!