Wat bij … voor fiets-ontleners?

Ongeval

Bestuurders zijn voorzichtiger wanneer ze met de fiets van iemand anders rijden. Raak je toch betrokken bij een ongeval, dan wordt dit afgehandeld met de fietsverzekering van de eigenaar. Indien zich schade voordoet, vullen zowel gebruiker als eigenaar een schadeformulier in en bezorgen dit aan Dégage. In geval van zware schade of vluchtmisdrijf doe je een aangifte, laat je een pv opstellen en zoek je getuigen.
Voor schade die jij hebt veroorzaakt en die niet gedekt wordt door de verzekering, draai je zelf op, met een maximum van 500 euro. Zijn de kosten hoger, dan past Dégage de rest van het bedrag bij uit de waarborgsommen van alle leden.
Let wel: rijden onder invloed of tegen de verkeersregels in is een ernstige overtreding. Gebeurt er een ongeval onder die omstandigheden, dan draai je volledig zelf op voor de kosten. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij ook de schade berokkend aan derden op jou proberen te verhalen.

 

Boete

We verwachten dat je de verkeersregels respecteert. Boetes betaal je als gebruiker dus volledig zelf.

 

Diefstal

Fietsen zijn gevoeliger voor diefstal dan wagens. Wees daarvan bewust en gebruik steeds het voorziene slot van de eigenaar. Maak de fiets aan het frame met dit slot vast aan een vast bevestigingspunt. In geval van diefstal verwittig je de eigenaar leg je onmiddellijk klacht neer bij de gerechtelijke autoriteiten of de politie. Als blijkt dat je de fiets niet correct hebt afgesloten, sta je in voor de waarde van de fiets.  draai je zelf op, met een maximum van 500 euro. Zijn de kosten hoger, dan past Dégage de rest van het bedrag bij uit de waarborgsommen van alle leden.