Dégage ZKT vrijwilligers

Lokaal werk(t)!

Dégage wil lokaal burgerinitiatief stimuleren en wil daarom in de wijken en regio’s waar ze actief is zo veel mogelijk lokale groepen oprichten. Zo krijgen de leden meer voeling met elkaar, met de wijk en met Dégage. Deze lokale (wijk)groepen kunnen nieuwe leden of eigenaars in de wijk/regio ondersteunen bij de eerste Dégage-stappen, helpen bij het promo voeren, infosessies organiseren, meewerken aan een activiteit of project in de wijk, eigenaars en leden periodiek bij elkaar brengen, Dégage-cafés organiseren, …

Om zo’n lokale groep op te richten is Dégage in de eerste plaats op zoek naar wijkantennes: een aanspreekpunt van de regio of wijk. Deze man/vrouw is het gezicht van Dégage voor zijn wijk of regio. Handig voor de leden, het team en de andere vrijwilligers van Dégage. Hou je jezelf liever wat op de achtergrond maar wil je wel graag meewerken aan jouw wijk? Geef ook dan zeker een seintje! Samen met de wijkantenne en andere lokale vrijwilligers kan je van je wijk een echte Dégage-hub maken. Jullie hebben samen het stuur in handen en onderling verdelen jullie de taken. Dégage kan hierin ondersteunen.

Dit is geen structurele opdracht, want deze is afhankelijk van de noden en ideeën van het moment. Enerzijds zijn er bepaalde centrale vragen die aan de regio’s/wijken worden bezorgd, daarnaast staat het lokale groepen vrij om eigen ideeën te formuleren of acties op te zetten (jullie kennen de buurt tenslotte het best). 

In het bijzonder zoeken we vandaag dringend:

 • wijkantennes voor de Muide, Drongen en Binnenstad
 • versterking voor Rabot en Stationsbuurt
 • versterking voor de lokale groep in Deinze
 • versterking voor de lokale groep in Antwerpen

Boomplantactie: organiseer je mee?

Op 22 januari 2023 schenkt Dégage opnieuw boompjes aan de natuur. Ditmaal in Lievegem. We willen van deze plantdag een leuk ontmoetingsmoment maken voor onze leden. Wij zoeken mensen die deze dag willen mee organiseren. Je hebt een leuk idee, evenementen organiseren is je ding of je staat graag in voor logistiek? Geef een seintje via stefanie@degage.be.

Toekomstplan: denk je mee?

In 2020 schreef Dégage een toekomstplan. We zijn nu halverwege. Waar staan we nu? Welke acties zijn goed verlopen en waar is nog werk aan? En durven we vooruitblikken naar 2030? In 4 avonden van november tot februari willen we stilstaan bij de toekomst van Dégage a.d.h.v. dit toekomstplan. Denk je graag mee? Geef een seintje via eline@degage.be.

Ondersteun als vrijwilliger, euh, vrijwilligers!

Dégage is een groeiende organisatie van en door leden en vrijwilligers. Ook de vrijwilligerswerking neemt dus steeds grotere proporties aan. We willen onze vrijwilligers goed ondersteunen, ontmoetingskansen bieden, opleidingen voorzien, leuke activiteiten opzetten…. Spreekt het jou aan hieraan mee te werken: laat het ons weten! Je werkt dus ook een beetje voor jezelf 🙂

Je hoeft niet alles op te nemen. Misschien heb je wel ervaring in opleiding geven en wil je meewerken aan het opzetten van een opleidingstraject voor vrijwilligers, of je bent op het werk dé persoon die de teambuildings en after work party’s organiseert: deze skills kun je ongetwijfeld aanscherpen binnen Dégage.

Tijd en frequentie
In een verkennend gesprek geef je aan wat voor jou haalbaar is. Je hoeft niet in te stappen in de werkgroep vrijwilligers (structureel overleg) maar dit is uiteraard een optie. We vragen wel een engagement van opdracht: je geeft aan wat jouw interesses zijn en wat voor jou haalbaar is en op basis hiervan gaan we een wederzijds engagement aan.

# @ Facebook en/of Instagram lovers

Dégage heeft een actieve Facebook-pagina met meer dan 2000 volgers. Om deze te voeden van toffe en aantrekkelijke content zoeken we enkele mensen die graag af en toe iets willen posten. Een interessant nieuwsbericht, een leuke ervaring, een post die je samen met anderen vormgeeft, … Of snuister je graag op Facebook en heb je zin om (op) posts van anderen te liken/reageren, dan kunnen we je ook zeker gebruiken! Je kiest zelf de frequentie. Er zijn enkele richtlijnen rond het posten maar voor de rest krijg je alle vrijheid. Ook voor Instagram zoeken we gegadigden. Dit account staat nog in zijn kinderschoenen dus je kan hier nieuwe zaken uitproberen.

Wil je graag meedenken over onze social media koers, dan kan je mee de contentplanning vormgeven. Af en toe komt werkgroep communicatie hiervoor samen.

Beleidsthema’s zijn helemaal je ding?

Heb jij ooit ons toekomstplan gelezen? Heb jij ons impactrapport volledig doorgenomen? Heb je een uitgesproken interesse in bepaalde mobiliteitsthema’s? Werkgroep ‘netwerk & beleid’ toetst de werking van Dégage af aan het huidige toekomstplan. Zijn we goed bezig? Wat kan beter? Welke projecten of samenwerkingen zouden interessant kunnen zijn om ons doel beter te halen? Hoe profileert Dégage zich m.b.t. bepaalde thema’s en organisaties?

Vanzelfsprekend in nauw overleg met de Raad van Bestuur maar in deze werkgroep worden zaken afgewogen en voorgekauwd. De werkgroep komt 6-wekelijks samen in Gent. Online aansluiten kan overwogen worden.

Jouw ding staat hier niet meteen tussen?

Ook onze andere werkgroepen verwelkomen graag nieuwe leden. En naast deze vacatures aanvaarden we ook steeds spontane sollicitaties 😉 Je hoeft zeker niet in een werkgroep te zitten om iets te kunnen doen voor Dégage. Laat gerust weten via info@degage.be waar jouw talenten en jouw goesting liggen, en we zoeken samen naar een Dégage-match!

Hoe ondersteunen we je?

Binnen Dégage krijg je een aanspreekpunt binnen de vrijwilligerswerking waarbij je steeds terecht kan. Deze persoon introduceert je binnen de organisatie en bij andere vrijwilligers. Daarnaast heb je natuurlijk ook inhoudelijk je eigen contactpersoon, zoals de trekker van je werkgroep of de verantwoordelijke van de taken waarmee je bezig bent.

Wij bieden ook

 • terugbetaling verplaatsingskosten
 • Verzekering BA
 • Leuk contact met gelijkgezinden
 • Jaarlijkse (echt wel toffe en interessante) vrijwilligersdag met alle andere vrijwilligers binnen Dégage!
 • Dégapero’s (pintjes pakken op café)
 • Je werkt constructief mee aan ons project om mobiliteit democratisch en toegankelijk te maken
 • Ook interesse in een andere taak binnen Dégage? Verder engagement is mogelijk!